Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering

Oversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 319 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Drivstoffkapasitet på Evenes
 • Svar på spørsmål 318 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Våpenlager på Evenes
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Våpenplattform på Evenes
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Rullebane
 • Svar på spørsmål 315 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Kjemikalier på Evenes
 • Svar på spørsmål 314 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Sekundær rullebane på Evenes
 • Svar på spørsmål 313 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Hangarer på Evenes
 • Svar på spørsmål 312 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Flyoppstilling på Evenes
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Investeringer på Evenes
 • Svar på spørsmål 310 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Operasjoner med MPA
 • Svar på spørsmål 309 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Mva.-kompensasjon til frivillige organisasjoner
 • Svar på spørsmål 308 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Rehabilitering av Nationaltheatret
 • Svar på spørsmål 307 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Ombygging av Sentralbadet i Bergen til scenekunsthus
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Rentekompensasjon ved renovering av kirkebygninger
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Den norske kirkes egenkapital og svingninger i økonomien
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Den norske kirkes aktivitetsnivå og stillinger
 • Svar på spørsmål 303 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Pris- og lønssvekst for Den norske kirke
 • Svar på spørsmål 302 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Embetsmenn som reserverte seg mot forvaltningsreformen
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Utgifter til kirkevalget i 2019
 • Svar på spørsmål 300 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Den norske kirke
 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Overføring av ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017

  Informasjon om redusert bosettingsbehov

 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Frivilligsentraler
 • Svar på spørsmål 296 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Utvidet rett til barnehageplass
 • Svar på spørsmål 295 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Bevilgning til tidlig innsats i barnehage og skole over kommunerammen
 • Svar på spørsmål 294 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Øremerkede bevilgninger til skole, elever og lærlinger på fylkeskommunenes budsjett
 • Svar på spørsmål 293 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Øremerkede bevilgninger til skole og elever på kommunenes budsjett
 • Svar på spørsmål 292 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Utdanningsbakgrunn til ansatte i skolefritidsordning og aktivitetsskole
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av makspris for skolefritidsordning og aktivitetsskole
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av ett års yrkesfaglig opplæring for én elev
 • Svar på spørsmål 289 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Antall elever som mangler vurderingsgrunnlag etter innføringen av fraværsgrensen
 • Svar på spørsmål 288 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Total kostnad og vurdering av GNIST-kampanjen
 • Svar på spørsmål 287 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Satsinger i forbindelse med ny kompetansepolitisk strategi
 • Svar på spørsmål 286 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Avsetning til "Samfunnskontrakt for flere læreplasser"
 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler
 • Svar på spørsmål 284 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Innføring av ny struktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • Svar på spørsmål 283 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Nye tiltak innen UH-sektoren mot arbeidsledighet og for styrket kompetanse
 • Svar på spørsmål 282 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Nye tiltak for integrering av flykninger, utdanning
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Nye tiltak for å styrke fagskolene
 • Svar på spørsmål 280 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av å opprette nye studieplasser i ulike kostnadskategorier
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av én ny skolepsykolog ved alle skoler
 • Svar på spørsmål 278 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017

  Provenyeffekt av å ansette flere skolepsykologer

 • Svar på spørsmål 277 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017

  Provenyeffekt av nye miljøarbeiderstillinger i skolen

 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017

  Provenyeffekt av én ekstra time matematikk, samfunnsfag, kroppsøving og norsk i uken

 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Andelen studenter fra utviklingsland
 • Svar på spørsmål 274 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  25 nye studieplasser i kiropraktikk fra studieåret 2016/2017
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av å øke læringtilskuddet
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av hospiteringsordning for rådgivere i ungdomsskolen
 • Svar på spørsmål 271 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Provenyeffekt av forsøksordning med arbeidslivsrådgivere i skolen
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Studenters arbeid ved siden av studier
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »