Statsbudsjettet 2011

– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre på disse gode resultatene. Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Hovedsaker

Et budsjett for arbeid og velferd
– Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av arbeidsledigheten klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme til i budsjettet og redusere avstanden til 4-prosentbanen, sier finansministeren.

Nøkkeltall i budsjettet for 2011
Aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp, og det anslås nå en vekst i fastlandsøkonomien på 1,7 prosent i år og 3,1 prosent neste år, som er over trendveksten i økonomien.

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
Statens samlede inntekter i 2011 er beregnet til 1 113 milliarder kroner og samlede utgifter til 960 milliarder kroner.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011
Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig videreføres og styrkes Regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2011, som legges ut i Excel- og Html-format.

Nye skatteregler for pensjonister

Skattereglene
for pensjons-
inntekt er foreslått
tilpasset
pensjons-
reformen.


Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2011.

Fylkesoversikt

– budsjettiltak fordelt på fylkene

– budsjettiltak fordelt på fylkene

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.