Statsbudsjettet 2012

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Budsjettet er tilpasset den økonomiske situasjonen med stor internasjonal uro. Vi følger handlingsregelen for gradvis økt bruk av oljeinntektene. Det gjør oss forutsigbare og troverdige i den økonomiske politikken og bidrar til stabilitet i valutamarkedet.

Hovedsaker

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd
- Budsjettforslaget for 2012 er innrettet for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd framover. Budsjettet er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2012
I tråd med skatteløftet holder Regjeringen skatter og avgifter om lag uendret i 2012. Regjeringen foreslår endringer som gir mer rettferdig fordeling, bidrar til forenkling, styrker miljøprofilen, øker likebehandling og tetter skattehull.

Et godt skatte- og avgiftsopplegg for næringslivet
Regjeringens skatte- og avgiftsendringer slår positivt ut for næringslivet med samlede lettelser på 1,1 milliarder kroner påløpt i 2012. Vårens evaluering av skatterefomen følges opp og bidrar til forenkling, økt likebehandling og tetting av skattehull.

Regjeringen styrker miljøprofilen for bilavgiftene
I budsjettforslaget for 2012 fortsetter omleggingen av bilavgifter i miljøvennlig retning. Regjeringen foreslår både å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften og å legge større vekt på CO2-utslipp.

Bilkalkulator

I statsbudsjettet for 2012 fortsetter Regjeringen arbeidet med å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2012, som legges ut i Excel- og Html-format.

Liten betydning for matpriser

Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftssatsen på næringsmidler fra 14 prosent til 15 prosent. Samtidig foreslås det å fjerne avgiftene i matforvaltningen.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2012.

Fylkesoversikt

– budsjettiltak fordelt på fylkene

– budsjettiltak fordelt på fylkene

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.